בית הספר היסודי

בית הספר היסודי בהרדוף כולל שמונה כיתות אם גדולות, כיתה א' עד כיתה ח' ושתי כיתות קטנות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים, סך הכל כ- 250 תלמידים ותלמידות. בית הספר מיישם בכל מערכותיו החינוכיות והמנהליות את עיקרי חינוך ולדורף.
תוכנית הלימודים של בית הספר עוקבת בקוויה העיקריים אחר תכניות הלימודים של משרד החינוך בתחומי הלימוד השונים, עם שינויים והתאמות שנובעים מרוח חינוך ולדורף. עיקר ייחודו של בית הספר בתחומי הלימוד וההוראה הנו במתודות ההוראה ובלימוד השלם והרב צדדי הנהוג בחינוך ולדורף.
תהליכי הלימוד הנם אומנותיים ויצירתיים ככל האפשר ומשלבים בתוכם תחומי אומנות רבים ככל האפשר: ציור, רישום, תנועה, פיסול, שירה, מוזיקה ועוד. הלימוד בבית הספר בשנים הראשונות של בית הספר היסודי אינו בשום צורה תכליתי, מכוון לידע ואינפורמציה בלבד ומופשט, אלא מלא חיים, אומנות ותהליכי יצירה, תנועה ועבודה.
המטרה של בית הספר אינה רק ללמד, אלא לטפח את ישותו השלמה והיצירתית של כל תלמיד ותלמידה הנמצאים בו. תחומי הלימוד משמשים בשנים אלו ככלי וכאמצעי לטיפוח זה, ולא כמטרה בפני עצמם. לכן גם אין מבחנים בשנים הראשונות ותהליכי ההערכה יוצאים מתוך הקשר הבלתי אמצעי בין המחנך והילד.
מורי בית הספר עברו כולם הכשרת מורים ברוח חינוך ולדורף בארץ או בחו"ל, וניהול בית הספר מתבצע בצורה משותפת, בפורומים משוחחים שונים של מוריו. קבוצת המורים יוצרת כך את האווירה המשותפת שנושאת את רוח בית הספר ומזינה אותה.
אחד הדברים המשמעותיים ביותר בחינוך ולדורף הנו האידיאל של נשיאת הילד על ידי מחנכו והרצון לטפח על ידי עבודה משותפת עם הוריו את אישיותו בצורה המלאה ביותר. מתוך אידיאל זה מלווה מחנך את תלמידיו מספר רב של שנים, לעיתים כל זמן בית הספר היסודי, כשמונה שנים.