קישורים

רשימות מעודכנות ופרטים של המוסדות השונים שעובדים ברוח חינוך ולדורף בארץ ניתן למצוא באתר "חינוך ולדורף בישראל"

יוזמות נוספות ברוח האנתרופוסופיה