תוכנית הלימודים בתיכון

תוכנית הלימודים של תיכון ולדורף בהרדוף נובעת מהניסיון לשלב בין תוכנית הלימודים של חינוך ולדורף לבין המאמץ של בית ספר להכין את תלמידיו לבגרות מלאה. שילוב זה אינו פשוט, שכן לעיתים קרובות תוכניות הלימודים של חינוך ולדורף בכיתות הבוגרות במקצועות שונים אינן עולות בקנה אחד עם התוכניות לבגרות. חינוך ולדורף שם את הדגש על תוכן לימודי ומתודות הוראה שמתאימות להתפתחות הנער והנערה בכל גיל וגיל. נקודת ההתייחסות הנה תמיד: כיצד תחום ידע מסוים ודרך העברתו ישפיעו ויעצבו את ישותו השלמה של התלמיד בשלב התפתחותי מסוים. חומר הלימוד אינו מועבר כאינפורמציה וכידע בלבד שיש לשננו, להפנימו ולהוציאו ברגע נתון, אלא הוא אמור לשמש כמנוף לשינוי, חיזוק והתפתחות פנימית.
דומה הדבר עם מתודות ההוראה. בכיתות הגבוהות של בית הספר יש מקום ללימוד יותר עצמי ולצורת עבודה יותר בוגרת. התלמידים יכולים לעבוד בקבוצות על פרויקטים שונים, להכין עבודות עצמיות על נושאים שונים, לשיחה וללימוד דיאלוגי יש מקום נרחב בהרבה וכן יש מקום לשילוב בין מקצועות לימוד ותחומי ידע שונים. שיטות למידה אלו מתנגשות לעיתים קרובות עם לימוד תכליתי לשם השגת ציון גבוה במבחני הבגרות.
אתגר נוסף באותו הקשר הוא החשיבות הגדולה ששמים בחינוך ולדורף בגילאי התיכון על פרויקטים חברתיים, עבודה ושהות בטבע ופרויקטים אומנותיים שונים ומגוונים. כל אלה צריכים השקעה גדולה בזמן ומשאבים והדבר בה פעמים רבות על חשבון הכנה למבחני הבגרות. הדבר מגיע לקיצוניות מסוימת בכיתה י"ב, בה לרוב יש רצון לקיים פרויקטים רבים כהצגת סיום בית ספר, טיול מסכם, עבודות גמר שונות ותקופות מסכמות בנושאים השונים. במסגרתה מצד שני לומדים גם לקראת רוב הבגרויות.
מאפיין נוסף של הלימוד בתיכון הנו העדר מגמות לימוד והתמקצעות בתחומי ידע מסוימים. כל התלמידים לומדים פחות או יותר – עם כמובן הבדלים אישיים ובחירה מסוימת אך מצומצמת בכיתות י"א וי"ב – את אותה תוכנית לימודים. אנו מתייחסים לכך, כביכול, שכל תלמידי בית הספר בחרו במגמת חינוך ולדורף. ההתמקצעות בתחום ידע ספציפי כבר בגילאי 16, 17 אינה עולה בקנה אחד עם רוחו של בית הספר, שמנסה לתת לחניכיו הכשרה רחבה ככל האפשר, רב-גונית ורב תחומית. העבודה בסדנאות המלאכה, העיסוק והאימון באומנויות השונות והלימוד העיוני עומדים מבחינתנו באותה דרגת חשיבות ומשמעות לחינוכם השלם והרחב של כל נער ונערה.
בהתאם לכך כוללת תוכנית הלימודים בכל כיתה בתיכון את הנושאים הבאים:

  • עבודה בסדנאות: צורפות ונחושת, קרמיקה וכדרות, נפחות, קליעת סלים ולעיתים עבודה בעץ. מסוף י"א – התבססות בסדנא אחת לקראת עבודת גמר במסגרתה בסיום י"ב.
  • אימון והכשרה באומנויות: ציור ורישום, פיסול בחמר ובאבן, שירה, מוזיקה, צילום, דרמה ותיאטרון.
  • לימוד עיוני של תחומי הידע השונים: מדעים, היסטוריה, תנ"ך, לשון, ספרות, אנגלית, ערבית, מתמטיקה, תולדות האומנות, גיאוגרפיה ותחומים משולבים שונים.
  • פרויקטים חברתיים ואקולוגיים: כיתה ט' - שבוע עבודה בטבע סביב פרויקט אקולוגי, כיתה י' – שבוע עבודה עם אוכלוסיה של חינוך מיוחד מחוץ לבית ספר, כיתה י"א – שבוע עבודה אישי, בתחומים של עזרה לקהילה, חינוך מיוחד, בתי חולים, ילדים נזקקים ועוד, כיתה י"ב – שבועיים עבודה בקטיף או חקלאות למימון הטיול השנתי.
  • טיולים שנתיים: שבוע טיול שנתי לכל כיתה למקום אחר בארץ ועוד כחמישה ימי טיול בודדים למקומות שונים.
  • פרויקטים אומנותיים: הצגה גדולה של כל תלמידי הכיתה, בכיתות י' וי"ב, פרויקטים שנתיים שונים במוזיקה, ציור ופיסול ועוד, עבודת גמר אישית לסיום י"ב של כל תלמיד.

בנוסף לכל הנ"ל מכין בית הספר את תלמידיו להשלמת תעודת בגרות מלאה עם סיום כיתה י"ב. מדובר על תעודת בגרות של 21 יחידות לימוד שכוללת הרחבה באנגלית לחמש יחידות (במקרים מסוימים לשלוש או ארבע יחידות) והרחבה נוספת בתולדות האומנות או בגיאוגרפיה. זוהי תעודת הבגרות המינימאלית שבעזרתה ניתן להיכנס היום ללימודים גבוהים.