תיכון ולדורף הרדוף

התיכון בבית הספר ולדורף הרדוף כולל את הכיתות ט' עד י"ב. בכל שכבה שתי כיתות עם כ- 25, 30 תלמידים ובנוסף קיימות בדרך-כלל שתי כיתות קטנות של חינוך מיוחד. בתיכון כ- 240 תלמידים שבאים מבית הספר היסודי בהרדוף, בית הספר ולדורף היסודי בטבעון ("שקד") וכן תלמידים ממקומות ישוב שונים בגליל: מ. א. יזרעאל, מ.א. משגב, קריות, חיפה ועוד. התיכון בהרדוף פתוח לכל נער ונערה, מגיל 14 שמעוניינים ללמוד במוסד חינוכי העובד מתוך הרוח של חינוך ולדורף.
התיכון בהרדוף פועל מתוך השקפת העולם האנתרופוסופית ועליה מתבססים כל עקרונות הפעולה בתחומי הפדגוגיה והמנהל. מורי התיכון עברו או עוברים במקביל לעבודתם הכשרה בתחומים השונים של חינוך ולדורף, זאת בנוסף להכשרתם המקצועית בתחומי הידע השונים.
תהליכי הלימוד הנהוגים בתיכון שואפים לצאת מתוך הבנת התפתחות הנער והנערה בשביעון השלישי של חייהם. התהליך הלימודי בכל תחום ותחום אמור בראש ובראשונה לסייע לנערים ולנערות בהתפתחותם, לחזקם ולהכשיר אצלם כוחות וכלים פנימיים וחיצוניים לחייהם כאנשים בוגרים.
תוכנית הלימודים כוללת הכשרה רחבה, מגוונת ורב-צדדית בתחומי הלימוד העיוני, באומנויות השונות והכשרה מעשית בסדנאות מלאכה רבות. הכשרה רחבה ורב-תחומית זו נראית בעיננו כמשמעותית ביותר לגילאי התיכון וחשובה יותר מהכשרה עיונית מצומצמת בתחום לימודי זה או אחר. ההוראה בתיכון ולדורף הרדוף מכוונת לטיפוח ולחיזוק של איכויות האדם השלם בילדים המתבגרים.
בנוסף כוללים תהליכי הלימוד למידה אינטגרטיבית ככל האפשר, ניסיון להתבונן בתחומי הידע השונים מצדדים שונים: מתחומי ידע אחרים, מהזווית האומנותית ומתחומי מלאכות היד ומעשה. העבודה כוללת פעמים רבות פרויקטים, עבודות אישיות ומיצגים.
התחום החברתי ותרומה לקהילה מוצאים בתיכון מקום משמעותי בפרויקטים כיתתיים שונים, בשבועות עבודה במקומות שונים, בעבודה אישית של תרומה לקהילה ובפרויקטים אומנותיים.