בית ספר ולדורף הרדוף

בית הספר ולדורף בהרדוף נוסד בתשנ"ט, 1989 כבית ספר ניסויי, על-אזורי וצומח. בית הספר עושה מאמץ ליישם בכל תחומיו ומערכותיו את יסודות חינוך ולדורף ולפעול לאור הבנת הילד והתפתחותו כפי שהם באים לידי ביטוי בפסיכולוגיה החינוכית של רודולף שטיינר.

בבית הספר כיום, שנה"ל תשס"ו, שמונה כיתות א' עד ח', ושתי כיתות של חינוך מיוחד בבית הספר היסודי; שמונה כיתות, שתיים בכל שכבה בכיתות ט' עד י"ב וכיתה של חינוך מיוחד בתיכון; סך הכל 19 כיתות וכ- 500 תלמידים. בית הספר שוכן במתחם משותף, אולם פועל למעשה כשני בתי ספר נפרדים מבחינה חינוכית: יסודי כיתות א' עד ח' ותיכון כיתות ט' עד י"ב. שני בתי הספר קשורים מבחינה מנהלית ויוצרים שיתוף פעולה במישורים שונים ורבים כמו חגים ואירועים, עזרה וליווי בין תלמידים, הסעות ועוד.

הרדוף ממוקמת בגליל התחתון, על כביש נצרת - קרית אתא במסגרת מועצה אזורית עמק יזרעראל אליה שייך בית הספר. אנו קולטים תלמידים מהפריפריה הרחבה סביב להרדוף: ישובים קהילתיים בעמק יזרעאל, ישובי משגב, טבעון, חיפה וקריות. בית הספר בהרדוף אינו ממיין את תלמידיו והוא נכון לקלוט כל ילד שהוריו או הוא עצמו מעוניינים ללמוד ולהתחנך במסגרת חינוך ולדורף.

כבר מראשית קיומו היה בית-הספר בהרדוף בית-ספר ממלכתי ורשמי לכל דבר. העבודה במסגרת מערכת החינוך הרשמית והמוכרת הנה חלק מתפיסת עולם, שעל חינוך ולדורף להשפיע וליצור בתוך ומתוך מערכת החינוך הממלכתית. על-כן נאבק בית הספר על שני דברים משלימים: הראשון, הכרה מלאה בו כמיצג דרך חינוכית חשובה ולגיטימית גם בארץ ישראל, והשני הזכות לחופש פדגוגי מרבי בתוכניות ובשיטות הלימוד. צעד שעזר לנו מאד במאבק זה, היה בשנים הראשונות ההכרה של בית-הספר בהרדוף כבית-ספר ניסויי על-ידי המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך בירושלים.

אנו רואים את משימתנו ביצירת חינוך ולדורף איכותי שנשען ומתבסס על המסורת והוויית החיים הישראלית - יהודית. בכך שונה בית הספר בהרדוף משאר בתי-הספר ולדורף בעולם ובעיקר מבתי-הספר באירופה. אותה תפיסה חינוכית, השמה את הדגש על התפתחות הילד וראייתו כישות שלמה, מגוונת ורבת פנים מקבלת בארץ כיוון ועיצוב בהתאם למסורת היהודית ולתרבות ארץ-ישראל. בית הספר בהרדוף מנסה לעצב את חגי ומועדי ישראל בצורה העמוקה והנכונה ביותר לנפש הילד, משלב את לימודי התנ"ך והמסורת בכל שלבי הלימוד בצורה שנכונה לדעתנו להתפתחות הילד, ומשלב את לימודי ארץ ישראל והגליל בפרט כחלק משמעותי מתוכניות הלימודים.

נושא חשוב נוסף ויחודי לבית הספר ולדורף בהרדוף הוא מדיניות השילוב של בית-הספר. כך מושם דגש מיוחד על מדיניות שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרתו. כיוון שממילא עובר כל ילד בבית-הספר תהליך של טיפוח ועידוד כוחותיו הפנימיים והלימוד ההישגי אינו מטרה עבורנו, מוצאים התלמידים בעלי צרכים מיוחדים תשובה עמוקה ומלאה במסגרת החינוכית של בית-הספר. שילוב זה נעשה בצורות שונות, ראשית קולט בית-הספר תלמידים רבים עם צרכים מיוחדים במסגרת הכיתות הרגילות. אלו יכולים להיות תלמידים עם ליקויי למידה שונים, בעיות רגשיות או תלמידים של החינוך המיוחד (שעברו ועדת השמה) שאנו משלבים בכיתות הרגילות. שנית, קיימות בבית-הספר שלוש או ארבע כיתות לחינוך מיוחד. כיתות אלו קולטות תלמידים שבשלב הראשון אין אפשרות לשלבם בכיתות הרגילות. כיתות אלו הנן קטנות, כ -12 ילדים בכיתה וניתן במסגרתן לעבוד כך, שכל תלמיד מקבל יותר תשומת לב וזמן אישי מהמורה מאשר בכיתה רגילה. כיתות אלו משתלבות בכל אירועי בית-הספר: חגים ומועדים, טיולים, פרויקטים שונים, מסיבות וכיו"ב.

בית-הספר רואה את השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכל הווייתו החינוכית כתהליך נכון עבור ילדים אלו, אך גם עבור שאר ילדי בית-הספר. הילדים המשולבים יכולים באמת לגדול ולצמוח כאנשים בריאים ובעלי בטחון וערך עצמי רק במסגרת של חברה בריאה שחובקת ומקבלת אותם. שאר ילדי בית-הספר מקבלים משילוב זה לא פחות על-ידי הבנה והפנמה של השונה והמיוחד.