הסעות

בית ספר ולדורף הרדוף הנו בית ספר על-אזורי. הוא קולט תלמידים מישובי עמק יזרעאל, משגב, חיפה, הקריות, טבעון וכן מישובים מרוחקים אף יותר.

אין לבית הספר איזור רישום וניתן לרשום אליו תלמידים מכל ישוב. ההסעות לבית הספר הנן באחריות ההורים ובמימונם. הורים הרושמים את ילדיהם אלינו חייבים להיות מודעים לשאלת ההסעות ולעול הכספי שנובע ממנה.

בדרך כלל מתארגנת כל קבוצת הורים מאיזור מסויים ודואגת להסעות מהישובים באותו איזור. במועצות האיזוריות יזרעאל ומשגב מבצעת את ההסעות המועצה עצמה, כאשר ההורים מממנים את ההוצאה הכספית הנובעת מכך ישירות למועצה.