אורח החיים בבית-הספר

בית-ספר ולדורף בהרדוף מנסה לשמור בתחומיו על אורח חיים שיהווה מסגרת חינוכית תומכת לכל הבאים בשעריו. אורח חיים זה נועד כדי לטפח אווירה חינוכית נכונה לילדים. על מנת לשמור על אווירה זו שומרים באי בית-הספר: תלמידים, מורים, הורים ומבקרים על מספר כללים בסיסיים של התנהגות ואורח חיים.

בין השאר מדובר על הדברים הבאים:

  • העישון בכל רחבי בית-הספר אסור.
  • יש לבוא לבית-הספר בלבוש מכובד ושלם.
  • אין מקום לאלימות על כל סוגיה (פיזית, נפשית ומילולית) בבית הספר.
  • השיעורים מתחילים בדיוק בזמן לפי מערכת השעות. בבית-הספר היסודי עם הצלצול של פעמון הכיתה, בתיכון ללא צילצול באחריות התלמידים והמורים.
  • בתיכון, מכיתה ט' ואילך, חותמים התלמידים על תקנון בית-הספר. תקנון זה מחייב את התלמידים והמורים לעוד שורה של כללי התנהגות.