הרשמה לבית הספר היסודי

בית הספר בהרדוף פתוח לכל משפחה וילד שרוצים לבוא בשעריו ומעוניים לזכות בחינוך ולדורף. איננו מחפשים תלמידים מצטיינים או מיוחדים, אלא רוצים לאפשר לכל ילד ומשפחה המעונינת בסוג זה של חינוך מקום ובית.

יחד עם זה, שומר בית הספר על זכותו לקבל תלמידים מתאימים לרוחו החינוכית. בבית הספר היסודי מדובר בעיקר על כך שהורי הילד יהיו מודעים לאיכויות בית הספר ולדרכו הייחודית. בתיכון על כך שהנער/ה יהיו באמת מעוניינים בסוג זה של חינוך והוראה ויקבלו על עצמם את כללי ההתנהגות והלמידה של בית הספר. בכל מקרה קבלת תלמיד מותנית בכך שיש מקום בכיתה הרלוונטית.

משפחה הרוצה לרשום את ילדה לבית-הספר צריכה לעבור את תהליך הקבלה הבא:

 • התקשרות למזכירות בית-הספר וקבלת הטפסים הבאים:
  טפסי הרשמה עבור הילד וההורים.
  אמנת בית-הספר.
 • מילוי הטפסים, חתימה עליהם והחזרתם למזכירות בית-הספר.
 • בשלב זה, במידה ויש מקום בכיתה הרלוונטית תוזמן המשפחה לראיון קבלה (תהליכי הקבלה מתחילים בחודש מרץ בדרך כלל). בראיון זה משוחחים מספר מורים עם ההורים, ובמקביל עם הילד. אין מבחני קבלה כל שהם ואין הערכת הישגים של הילד/ה. מדובר על מעין שיחה והסתכלות עם ועל הילד על מנת לראות שהוא אכן מתאים לבית-הספר ויוכל להקלט בו בהצלחה.
 • לעיתים נדרש ראיון נוסף עם ההורים או עם הילד. לעיתים נדרש בנוסף מפגש עם רופא בית-הספר.
  בכיתות הבוגרות (בדרך-כלל מכיתה ו' ואילך) מוזמן הילד לכמה ימי התנסות בבית-הספר, בכיתה אליה הוא מיועד.
 • לאחר הראיון או ימי ההתנסות תשלח תשובה בכתב למשפחה.

בית-הספר קולט את תלמידיו על-פי סדר הפניות והגעת הטפסים למזכירות. הנרשמים הראשונים לכל כיתה יזומנו ראשונים וכו'. במקרים מסוימים יש קדימויות העוקפות סדר הרשמה זה. אלו הן בד"כ: פניות להרשמה של אחים ואחיות של תלמידים בבית-הספר, ותלמידים המגיעים מגן או בית-ספר ולדורף אחר בארץ או בעולם.

עקב המשמעות שמייחס חינוך ולדורף לגיל הבשלות הנפשית לבית-הספר, נקבע מועד העלייה האחרון לכיתה א' ב- 1 לאפריל . כלומר, ילדים שמלאו להם שש לפני מועד זה יעלו לכיתה א', ילדים קטנים יותר יחכו לשנה הבאה. קורה לכן שפניות רבות המגיעות אלינו אינן מתאימות לשכבת הגיל הנהוגה בבית-הספר. פניות אלו נשקלות בכובד ראש ובתקשורת עם ההורים והילד עצמו.