הרשמה לבית הספר התיכון

נפתחה הרשמה לתיכון לשנה"ל תשע"ט
יום אירוח לכלל המעוניינים יתקיים בתאריך 11.2.18 בין השעות 9:15 - 12:00.
תלמידים שאינם מגיעים מבתי ספר ולדורף מתבקשים להרשם ליום הפתוח בטל': 04-9058500

בית הספר התיכון ולדורף הרדוף פותח את שעריו לכל נער ונערה המעוניינים ללמוד בו. משמעות ההצטרפות לבית הספר הינה הסכמה עם הדרך בה הוא פועל, והרצון להיות שותפים לדרך זו.
אנו מצפים מן המשפחות הפונות אלינו לרישום ילדיהן, להכיר את עיקריו של חינוך ולדורף, להבינם ולהסכים עם עקרונותיו.

שלבי תהליך הקבלה לבית הספר

קבלתו של תלמיד לבית הספר התיכון ולדורף הרדוף תעשה לאחר תהליך הכרות הדדית הכולל:

 • מילוי טפסים המפורטים להלן ושליחתם אל מזכירות בית הספר.
 • ביקור התלמיד בבית הספר (לא חובה).
 • ראיון הכרות עם התלמיד ועם שני הוריו.
 • במקרה בו יתעורר הצורך בפגישה נוספת, יוזמנו התלמיד ו/או הוריו להמשך התהליך.

עם סיום התהליך, תישלח בדואר הודעה על החלטת בית הספר, אל בית משפחת התלמיד.

בקשת רישום תלמיד למועמדות לכיתות ט'-יב' תעשה באמצעות המסמכים הבאים:

 • טופס הרשמה כללי לבית הספר (כולל נספחי אמנת בית הספר וטופס התחייבות)
 • שאלון לתלמיד
 • נספח בריאות
 • אמנת בית הספר
 • צילום תעודת זהות וספחים פתוחים (כך שניתן יהיה לראות את כתובת המגורים וכן את רישום הילדים) של שני ההורים.
 • טופס ויתור סודיות (חובה)
 • צילום תעודת סיום משנת הלימודים הקודמת
 • לתלמידים המגיעים מבתי"ס שאינם ולדורף – חוות דעת של מחנכ/ת הכיתה הנוכחי/ת.
 • מסמכים רלוונטיים נוספים, אם קיימים, כגון אבחונים, דוחות והערכות מקצועיות.

מועדים של שלבי תהליך הקבלה

 • מסירת מסמכים
  רישום לשנה"ל תשע"ט: יש למסור את מלוא המסמכים האמורים במזכירות בית הספר בין התאריכים 24.12.17 ועד ה-22.2.18.
  טפסים שיגיעו לאחר 22.2.18 יועברו אל רשימת המתנה, אשר לגביה יימסרו פרטים בהתאם לצורך.
  לתשומת ליבכם – טפסים לא מלאים / חלקיים לא יטופלו. רישום מועמדותו של התלמיד יוכל להתבצע רק לאחר קבלת כל הטפסים כשהם מלאים וחתומים.
 • יום אירוח
  יום אירוח לתלמידי כיתות ח' של בתי הספר ולדורף יתקיים בתחילת בתאריך 11.2.18. אל היום האירוח יוזמנו כל התלמידים המתעניינים בהרשמה לביה"ס, בתיאום מראש עם רכזת הקליטה ומזכירות בית הספר.
 • ראיונות הכרות
  ראיונות ההכרות עם התלמידים והוריהם יתקיימו במהלך חודש אפריל 2018. המועדים המדוייקים לראיונות יישלחו למועמדים באופן אישי באמצעות הדוא"ל, אל הכתובות אשר יימסרו על גבי טופס ההרשמה.

לתשומת לבכם

תאריכי הלידה הרלוונטיים למועמדים לכיתה ט' תשע"ט הינם ילידי 1/4/2003-31/3/2004
במקרה בו ילדכם צעיר מתאריכים אלו, אנא פנו אל מזכירות בית הספר היסודי (א'-ח').