תרומות הורים

הורי בית הספר בהרדוף החליטו בכל השנים שעברו מאז יסודו לממן מכספם תחומים נוספים שמשרד החינוך אינו מממן וכן לממן פיצול כיתות. תחומים אלו הם בין השאר: האומנויות ומלאכות היד: אוריתמיה, מוזיקה, ציור, פיסול, מלאכות יד ביסודי; ובנוסף בתיכון תחומי הדרמה והתיאטרון וסדנאות המלאכה: קרמיקה, צורפות, נפחות, קליעת סלים, צילום, פסיפס ופרויקטים חברתיים ממושכים.

תרומות ההורים עבור בית-הספר נקבעים על-ידי עבודה משותפת בין ועד ההורים לבין הנהלת בית-הספר. ועד ההורים קובע בסופו של דבר את שיעור התשלום, אופן התשלום וכן אחראי על גבייתו. בכל מקרה מדובר על תרומת הורים שנתנת מרצון.

בתחילתה של כל שנת לימודים מפרסם ועד ההורים את שיעור התרומה המומלצת לכל משפחה וקובע את סידורי התשלום.

לצערנו אין אפשרות לממן בתקציבי משרד החינוך והמועצה את העושר שחינוך ולדורף רוצה להעניק לתלמידיו ואת אמצעי הלמידה האומנותיים שנדרשים לשם כך. בית הספר עושה מאמצים גדולים להקטין את העלויות בכל שנה ושנה.