הרשמה לבית הספר

להרשמה לביה"ס יש להוריד את הטפסים המתאימים (בהתאם לכיתה שאליה הנכם נרשמים), להדפיסם ולשלחם בדואר רגיל כשהם מלאים וחתומים. (הטפסים באתר הם בפורמט pdf, יש צורך בתוכנת Adobe Reader).

טפסים ליסודי

טופס הרשמה לביה"ס היסודי (כיתות א'-ח) לחץ כאן

להורדת טופס לתלמיד (לכיתות ז'-יב' בלבד) לחץ כאן

טפסים לתיכון

טופס הרשמה לביה"ס התיכון (כיתות ט'-יב') לחץ כאן

להורדת טופס לתלמיד (לכיתות ז'-יב' בלבד) לחץ כאן

להורדת אמנת ביה"ס התיכון (לכיתות ט'-יב' בלבד) לחץ כאן

להורדת נספח בריאות (לכיתות ט'-יב' בלבד) לחץ כאן

להורדת טופס ויתור סודיות (לכיתות ט'-יב' בלבד) לחץ כאן