בי"ס יסודי (כיתות א'-ח'):
זמני העבודה במזכירות: ימים א'-ה', 8:00-15:00
טלפון: 04-9059300
פקס: 04-9865439

כתובת דוא"ל: mazkirut@harduf.org.il

בי"ס תיכון (כיתות ט'-יב'):
זמני העבודה במזכירות: ימים א'-ה', 8:00-15:00
טלפון: 04-9058712
פקס: 04-9058555
כתובת דוא"ל: tichon@harduf.org.il

מנהלה כללית:
זמני העבודה : ימים א'-ה', 8:00-14:30
טלפון: 04-9059300
פקס: 04-9865439

כתובת דוא"ל: mazkirut@harduf.org.il

כתובת למשלוח דואר:

(נא לציין האם המכתב מיועד לבי"ס יסודי / בי"ס תיכון / מנהלה)
בי"ס ולדורף הרדוף
הרדוף
ד.נ. המוביל
מיקוד 1793000