מעמד חוקי והכרה

בית ספר ולדורף הרדוף התחיל את דרכו בשנת 1989 והוכר כבית ספר ממלכתי, רשמי במסגרת משרד החינוך. בשנים הראשונות הוכר בית הספר כבית ספר ניסויי במסגרת משרד החינוך. לאחר מכן הוכר כבית ספר על-אזורי וייחודי, כך ששיטות החינוך וההוראה של חינוך ולדורף מוכרות ומוערכות על ידי משרד החינוך והשלטון המקומי.

בית הספר מקבל את התקציבים המגיעים לכל בית ספר ונתון לאותו פיקוח. עקב האופי המיוחד כבית ספר ולדורף זוכה בית הספר לחופש חינוכי רב ולאמון בדרכו החינוכית הייחודית.

כך מתאפשר לבית הספר לטפח את חינוך ולדורף בתוך ובשילוב עם מערכת החינוך הממלכתית. דבר זה חשוב לנו ביותר, משום שמטרת בית הספר אינה רק ליצור מערכת חינוך יפה ואיכותית בתוך עצמו, אלא להשפיע ולקרון החוצה לעבר מערכת החינוך כולה. ישנם דברים רבים בחינוך ולדורף שניתנים להעברה, ליישום ולחיקוי במוסדות חינוכיים רבים אחרים.

בית הספר בהרדוף מקיים הכשרה למורים ברוח חינוך ולדורף, ימי עיון וקורסים על נושאים שונים הקשורים לחינוך ולדורף. הוא פותח שעריו לביקורים של קבוצות מורים או הורים המתעניינים בנעשה בבית הספר וכן לכל אורח או מבקר הרוצה להתרשם מחינוך ולדורף.