בית הספר ולדורף בהרדוף מיישם בכל תחומי פעילותו ומערכותיו את יסודות חינוך ולדורף, כפי שהם באים לידי ביטוי בפסיכולוגיה החינוכית של רודולף שטיינר. האווירה החינוכית, תכניות הלימוד ומתודות ההוראה מכוונות לתמיכה בהתפתחותו האישית של כל ילד וילד הבא לשעריו. שאיפתנו היא להקנות לתלמידינו חינוך אנושי, רחב ורב תחומי ככל האפשר. בית הספר כולל כיתות א' עד י"ב ברצף חינוכי אחד וכן כמה כיתות של חינוך מיוחד. המסורת היהודית ומציאות החיים הישראלית מהוות בסיס משמעותי לחיים החינוכיים שמפעמים בבית הספר.